Jag är universitetsadjunkt i ekonomistyrning och är sedan 2017 doktorand i företagsekonomi. 

Mitt forskningsintresse för avhandlingen är kopplat till ekonomistyrning i offentlig sektor och jag tillhör forskargruppen CMAR.

Undervisning

Jag undervisar i ekonomistyrning och har undervisat sedan 2016 på både grundläggande och avancerad nivå. I undervisningen har jag intresse för frågor om styrning i olika sammanhang, där jag har vana att möta studenter som inte har ekonomi som huvudämne. 

 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ansvarighet i samverkansprojekt och detta studerar jag på regional nivå. Mina empiriska studier tar plats i länsstyrelser, regioner och kommuners praktik. 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)