Elin Lindehoff

Elin Lindehoff

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor och docent i marinekologi

Min forskning fokuserar på hur vi människor påverkar mikroalger och vad mikroalger kan göra för oss.

Mikroalger eller växtplankton är mikroskopiska växter som finns i alla akvatiska miljöer och utgör näringskedjas bas. Jag studerar hur mikroalger påverkas av klimatförändring och övergödning i Östersjön men också hur de kan fungera som ett biologiskt filter och återvinna koldioxid från rökgaser och näring från avlopp.

Undervisning

Jag är kursansvarig för marinekologi och botanik och programansvarig för mastersprogrammet i akvatisk ekologi. Jag föreläser och leder laborationer och exkursioner brett inom marinekologi och botanik i flera kurser och jag handleder projekt- och examensarbeten på kandidat- och mastersnivå.

Forskning

Hur påverkas mikroalger av klimatförändring och övergödning? Hur bidrar våra utsläpp till algblomningar? Och hur kan mikroalger odlas för att ta upp näringen innan den når vårt kustvatten?

Jag jobbar med hur mikroalger passar in i kvävet kretslopp Östersjön och övergödningen bidrar till farliga algblomningar. Jag är en av projektledarna för ALGOLAND där mikroalger används för att rena förorenat processvatten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))