Elin-Sofie Forsgärde

Elin-Sofie Forsgärde

Universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Elin-Sofie arbetar och studerar på forskarutbildningen på Linnéuniversitetet. Här kommer en kort beskrivning av hennes undervisning, forskningsprojekt och aktiviteter.

Undervisning

Kursansvarig för kurserna Akutsjukvård 22.5hp samt Verksamhetsförlagdutbildning 15hp inom Specialistutbildningen i Akutsjukvård

Forskning

Doktorandprojektet handlar om beslutsstöd för akutsjukvård på optimal vårdnivå med fokus på vård i närmiljö för patienter som är 65 år eller äldre, d.v.s. säga riktlinjer och kollegial stöd för vårdpersonal att bedöma var patienter över 65 år som blir akutsjuka får den bästa möjliga vård med fokus på vård som ges i hemmet eller på vårdcentral.

Bakgrund, en positiv utveckling av medicinsk behandling och förbättrade socioekonomiska förhållanden ökar möjligheten för människor att leva längre. När andelen människor över 65 år ökar i befolkningen ökar även deras behov av akutvård. Hög ålder och multisjukdom gör den akuta bedömningen komplex. Akutsjukvårdens organisation snarare än patientens behov har länge styrt var patienter över 65 och äldre får akutvård. En konsekvens av detta är att patienter transporteras med ambulans till akutmottagning för vård som kunde ha tillgodosetts i patientens närmiljö. Vården på akutmottagning upplevs av patienter 65 år och äldre som fragmenterad och vårdmiljön stressande.

En tidig identifiering av patientens vårdbehov och organisationer som samarbetar öppnar upp fler vårdvägar och möjliggör tidigt beslut om optimal vårdnivå. Akutsjukvård som utgår från den enskilda patientens behov ökar möjligheten för patienter 65 år och äldre samt dess närstående att uppleva kontinuitet, trygghet och delaktighet. Inom akutvården pågår arbeten med nya beslutsstöd som syftar till att optimera patients vård utifrån vårdbehov. Forskning finns i begränsad omfattning. Kunskap behövs för att synliggöra vårdvägar för akut sjuka och skadade patienter och systematiskt undersöka erfarenheter beslutsstöd ur patienter, närstående och vårdpersonals perspektiv. Den aktuella forskningen kommer att bidra med en kartläggning av var patienter 65 år eller äldre ges, om detta har förändrats över tid samt hur olika beslutsstöd erfars av patienter, närstående och vårdpersonal.

Handledare
Carina Elmqvist, Bengt Fridlund och Mattias Rööst
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
9 sept 2015-16 dec 2022
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))