Elin-Sofie Forsgärde

Elin-Sofie Forsgärde

Universitetslektor, Postdoc
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Elin-Sofie arbetar på Linnéuniversitetet som Universitetslektor och Postdoc. Här kommer en kort beskrivning av hennes undervisning, forskningsprojekt och aktiviteter.

Undervisning

- Examinator för specialistprogrammet i akutsjukvård i kurserna: Akutsjukvård I 22.5hp samt Akutsjukvård II 15hp.

- Föreläser om statistik för sjuksköterskeprogrammet.

- Handleder uppsatser på kandidat och magisternivå.

- Examinator för uppsatser på kandidatnivå.

Forskning

Min forskning handlar om beslutsfattande om optimal vård, kontinuitet och hemmonitorering för patienter som är 65 år eller äldre.

Tack vare en positiv utveckling av medicinsk behandling och förbättrade socioekonomiska förhållanden ökar möjligheten för oss människor att leva längre. När andelen människor över 65 år ökar i befolkningen ökar även deras behov av akutvård. Hög ålder och multisjukdom gör den akuta bedömningen komplex. Hälso- och sjukvårdens organisation snarare än patientens behov har länge styrt var patienter över 65 och äldre får vård. En konsekvens av detta är att patienter transporteras med ambulans till akutmottagning för vård som kunde ha tillgodosetts i patientens närmiljö, tex i hemmet eller på vårdcentralen. Att besluts om optimalvårdnivå är svårt för alla inblandade vilket gör att det finns behov av stöd. Resultatet i min avhandling visar att ett dialogbaserat stöd där t ex tillit och ett gemensamt mål existerar ger ett ömsesidigt stöd till alla involverade så att beslutfattandet anpassas till den unika patienten. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))