Elisabet Björklund

Elisabet Björklund

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
+46470767840
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade 2013 vid Lunds universitet med avhandlingen The Most Delicate Subject: A History of Sex Education Films in Sweden som handlar om sexualupplysningsfilmen i Sverige fram till och med 1970-talet. Från och med mars 2016 är jag anställd som lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer inom filmvetenskap och på flera olika slags kurser. Bland annat har jag undervisat om europeisk film, film och nation, svensk och skandinavisk film, filmhistoria, filmteori samt inom lärarutbildningen. Jag har även handlett uppsatser på kandidat- och magisternivå.

Forskning

Min forskning kretsar kring sexualitet och reproduktion i svensk filmhistoria. Sedan disputationen har jag bland annat varit redaktör för antologierna Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays (2016) och A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (2019), båda tillsammans med Mariah Larsson. Min forskning anknyter också till medicinhistoria och till forskningsfältet Medical Humanities och från och med september 2016 är jag tjänstledig från mitt lektorat för att göra ett postdokprojekt vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Projektet handlar om representationer av graviditet och foster i svensk film och tv under efterkrigstiden och är en del av det större forskningsprogrammet ”Medicin i livets gränsområden: fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige”. Läs mer här: http://medicalborders.se/.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))