Elisabet Hellgren

Elisabet Hellgren

Administratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar på institutionen för kriminologi och polisiärt arbete med polisutbildning, intern och extern information och webb. Är sekreterare i Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete, tar emot studiebesök och är studenterna behjälpliga i diverse frågor t ex LADOK.