Elisabet Hellgren

Elisabet Hellgren

Administratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på polisutbildningen med intern och extern information och webb. Är sekreterare i Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete, tar emot studiebesök och är studenterna behjälpliga i diverse frågor t ex LADOK.