Elisabeth Brandin

B1002, Västergård, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

I min forskning är jag intresserad av att undersöka hur platser skapas av upplevelser och turism och hur upplevelser och turism påverkas av rumsliga förhållanden. I det sammanhanget blir maktrelationer viktiga, vem eller vilka kan eller får göra vad, i relation till en viss plats. Detta var fokus för min avhandling om kanotturism i Dalsland-Nordmarken.

Som en följd av avhandlingsarbetet har jag uppmärksammant relationen mellan människor och djur i kontexten av turism och rekreation. Empiriskt undersöker jag älgparker och vad den här sortens plats får för konsekvenser för hur vi ser på älgarna och på oss själva. En annan konsekvens av avhandlingsarbetet är att jag intresserar mig för hur rum spelar roll metodologiskt, när turisters fotografier och fotograferande används för att undersöka turism.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))