Profilbild

Elisabeth Engström

Registrator
Universitetsledningens kansli
+46470767578
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Registrator på Universitetsledningens kansli, med arbetsuppgifter som diarieföring av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar och besvarar frågor som rör diarieföring och offentlighet och sekretess.

Systemadministratör/objektsspecialist för W3D3.

Dataskyddsombud för Linnéuniversitetet (dataskyddsombud@lnu.se)