Elisabeth Engström

Elisabeth Engström

Registrator Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Registrator på Universitetsledningens kansli, med arbetsuppgifter som diarieföring av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar och besvarar frågor som rör diarieföring och offentlighet och sekretess.

Systemadministratör/objektsspecialist för W3D3.