Registrator på Universitetsledningens kansli, med arbetsuppgifter som diarieföring av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar och besvarar frågor som rör diarieföring och offentlighet och sekretess.

Systemadministratör/objektsspecialist för W3D3.