Elisabeth Frank

Elisabeth Frank

Universitetslektor, Biträdande prefekt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446385
24099, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag Lisa arbetar inom grundutbildningen men även med kompetensutveckling och fortbildning av lärare i förskola, förskoleklass och grundskola. Sedan några år tillbaks undervisar jag nästan uteslutande inom fältet grundläggande läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning vilket också är mina forskningsfält. Verksamhetsförlagd utbildning ligger mig varmt om hjärtat och som delansvarig för VFU-kurserna i grundlärarprogrammets inriktningar mot förskoleklass - åk 3 / åk 4-6 har jag en naturlig koppling till verksamheten vilket såväl gynnar min forskning som den undervisning jag bedriver. Mot bakgrund av detta är det kanske inte helt ologiskt att jag medverkar i utbildning av handledare. Sammanfattningsvis kan sägas att jag är väl förtrogen med lärarutbildning och det bidrog säkert till att jag 2010 tilldelades uppdraget som programrådsledare för grundlärarprogrammet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))