Elizaveta Kopacheva

Elizaveta Kopacheva

forskare
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag föreläser på kursen Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna (4XA110). Tidigare har jag undervisat på följande kurser: Samhällsvetenskapliga metoder II (2SK302), Folkrätt och mänskliga rättigheter (1SK134), Globala frågor: Demokratisering i världen (1SH150), Mänskliga rättigheter i Europa (1SK156), Internationell rätt och hållbar utveckling (1SK157).

Jag har gått den formella pedagogiska utbildningen (Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning) som består av tre genomförda kurser: Lärandets juridik (2PE30U), Undervisning och lärandeprocesser (4PE32U) och Didaktiskt utvecklingsarbete (4PE33U).

Forskning

Mina forskningsintressen är omfattande och tvärvetenskapliga. Under min forskarutbildning fokuserade jag på att studera politiskt deltagande genom att analysera stordata och att använda beräkningsmässiga metoder och tekniker inklusive Bayesiansk nätverksanalys, regressionsanalys, Bayesiansk strukturell ekvationsmodellering, analys av sociala nätverk, oövervakad och övervakad maskininlärning, textutvinning, o.s.v. Jag är speciellt fascinerad av förklarande och prediktiv modellering av politiskt deltagande i okonventionella aktiviteter som till exempel protester. I mitt doktorsprojekt, fokuserade jag på politisk aktivism i Ryssland och jag anser det vara min domän. Jag har dock också varit med om forskningsprojekt som undersöker diskussioner på sociala medieplattformer. Utforskande och beskrivande forskning omfattar vanligtvis arbetsuppgifter runt omkring ett forskningsprojekt. Att kommunicera resultat av ett forskningsprojekt med publik utan domänexpertis är en utmanande dock spännande uppgift. Därmed försöker jag ständigt förbättra mig i det område, inte minst genom att gå kurser i informationsvisualisering och visuell analys.

Den största delen av mitt arbete är analys av ostrukturerade data. Specifikt har jag alltid varit fascinerad av textutvinning och möjligheten av att använda beräkningsmässiga metoder och tekniker för att extrahera information från fri text. Det är därför jag nu oftast arbetar med naturlig språkbehandling, informationsextraktion och stora språkmodeller och deras tillämpning inom e-hälsa.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)