Jag är kommunikatör med inriktning på internkommunikation och ledningskommunikation.