Ellen Smålander

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag undervisar främst inom grundlärarprogrammen med  inriktning mot arbete i fritidshem och är även programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat

Undervisning

Jag är kursansvarig för flera kurser inom grundlärarprogrammet med inriktgning mot arbete i fritidshem och undervisar även i andra kurser både i det campusförlagda programmet och det erfarenhetsbaserade.