Ellinor Sabel är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

I min forskning vill jag studera hur uppdragsarkeologin kan utveckla möjligheterna för allmänheten att aktivt delta i olika former av arkeologisk verksamhet i Sverige. Långvariga samarbetsprojekt inom kulturarvssektorn, mellan professionella aktörer och allmänheten, är relativt ovanliga i Sverige. I många andra länder är sådana samarbeten däremot vanligare. I min forskning kommer jag att undersöka och jämföra olika samarbetsprojekt inom kulturarvssektorn såväl i Sverige som i andra länder. Målsättningen är att resultaten från studien skall kunna användas vid initieringen och utformningen av samarbetsprojekt i Sverige samt att utreda möjligheterna för såväl statliga och privata aktörer att utöka sin verksamhet inom detta område.

Publikationer

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)