Emeli Wickström

Emeli Wickström

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
emeli.wickstrom@lnu.se, u46470767464@lnu.se
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Utbildningsadministratör för matematik samt elektroteknik, NT-didaktik och YKT.

Funktionsansvarig för utbildningsadministratörerna på fakulteten för teknik. I detta ingår bl a att leda och fördela arbetet, leda utvecklingsarbeten inom gruppen och ansvara för att funktionens uppdrag fullföljs utifrån mål, strategier och verksamhetsplaner.

Handlägger ansökan om att tenta på annan ort (distanstenta) för kurser inom Fakulteten för teknik. Information och ansökan om att tenta på annan ort finns här: https://sunet.artologik.net/lnu/annan_ort/sv. Inom ämnet Skog och träteknik görs ansökan direkt via kursrum/kursansvarig lärare.