Emeli Wickström

Emeli Wickström

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ansökan om att tenta på distans på kurser inom Fakulteten för teknik görs via det här formuläret: https://sunet.artologik.net/lnu/annan_ort/sv.

Huvudsakliga ansvarsområden: utbildningsadministratör för master-nivå i elektroteknik och institutionen för informatik, kursvärdering, Survey & Report, kontaktperson för LNU-studenter med tenta på annan ort (distanstenta) samt välkomstbrev och introduktionsveckan för nya studenter.

Jag är också funktionsansvarig för utbildningsadministratörerna på fakulteten för teknik. I detta ingår bl a att leda och fördela arbetet, leda utvecklingsarbeten inom gruppen och ansvara för att funktionens uppdrag fullföljs utifrån mål, strategier och verksamhetsplaner.

Tentamen på annan ort

Liten sammanfattning av regler och rekommendationer:

- Ansök i god tid så att du hinner anmäla dig till den ordinarie tentan utifall ansökan avslås. Tänk på att särskilda anmälningstider gäller för augusti- och januaritentor.
- En rimlig ansökan gäller normalt sett för mer än 2 timmars resväg.
- Examination på annan ort ska ske samma datum och under samma tid som ordinarie examination. Samma regler gäller som på ordinarie ort t.ex. att tentanden får lämna salen tidigast 50 minuter efter start-tiden på ordinarie ort och ska vara på plats och ha påbörjat tentan senast efter 50 minuter.

Länk till Tentamensplatser