Emelie Patron

Emelie Patron

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i olika kurser på lärarutbildningen där jag även handleder examensarbeten.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur lärare resonerar kring och använder visuella representationer i kemiundervisningen samt hur elever upplever och tolkar dessa representationer. Jag utgår från ett social semiotiskt perspektiv i kombination med ett fenomenografiskt ramverk

Uppdrag

Jag är delaktig i NLU:s strategiska satsning Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning.