Emelie Patron

Emelie Patron

Doktorand
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42065, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i kemi på basåret samt en del kurser på lärarutbildningen där jag även handleder examensarbeten.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur lärare resonerar kring och använder visuella representationer i kemiundervisningen samt hur elever upplever och tolkar dessa representationer. Jag utgår från ett social semiotiskt perspektiv i kombination med ett fenomenografiskt ramverk