Jag tillhör sektion Media inom Universitetsbiblioteket och arbetar med våra digitala och fysiska samlingar, bland annat med förvärv av olika medier inklusive kurslitteratur.

Utöver det arbetar jag med att utveckla hur biblioteket möter sina användare i olika kanaler.

Jag jobbar med UX (User Experience) och ingår i bibliotekets UX:grupp. Följ gärna vår blogg: https://blogg.lnu.se/ux/

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))