Jag arbetar med studentrekrytering med ansvar över mässor och personliga möten, vilket innebär egna och externa utbildningsmässor. Jag ansvarar också för vår ambassadörsverksamhet, där rekrytering, utbildning och arbetsledning av studentambassadörer ingår.