Undervisning

Emil Fridolfsson undervisar på kurserna “Marin Ekologi” and “Utforska hållbara ekosystem i Östersjön”.

Forskning

Emil Fridolfsson forskar inom akvatisk ekologi och studerar hur mikronäringsämnen överförs i den akvatiska födoväven.

Undersökningarna uförs i brackvatten och marina system i tempererade regioner. Han fokuserar på hur tiamin (vitamin B1) överförs i Östersjöns födoväv. Detta mikronäringämne produceras av bakterier och växtplankton och överförs via djurplankton till fisk och fåglar. Flera toppredatorer har uppvisat symptom på vitaminbrist och målet är att förstå grundorsakerna till dessa miljöstörningar.

Tiamininnehållet i vanligt förekommande växt- och djurplankton samt överföringen av tiamin mellan de trofiska nivåerna undersöks i både experiment och fältstudier. Sambandet mellan tiaminbrist och underliggande miljöfaktorer undersöks genom att flerårig övervakningsdata analyseras.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))