Emil Tyberg

Emil Tyberg

Universitetsadjunkt
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Emil är utbildad gymnasielärare i engelska och franska och arbetar vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) sedan 1999. Emil har studerat i Sverige (lärarutbildning) och utomlands, både i Storbritannien (European Studies), Frankrike (ämnesdidaktik) och Bolivia (lärarpraktik).

Han är, förutom lärare i engelska och språkdidaktik, studierektor för lärarutbildning vid Institutionen för språk, samt samverkansansvarig för relationerna mellan Linnéuniversitetets ämneslärarutbildning och regionernas övningsskolor. 

Undervisning

Emil har under sina år i verksamheten undervisat ett stort antal kurser i engelska på G1-, G2 och G3-nivå samt inom uppdragsutbildning. Han undervisar främst blivande engelsklärare, såväl grundskollärare som ämneslärare, men har också ansvarat för mycket internutbildning vid Linnéuniversitetet, bland annat inom högskolepedagogiska kurser. Han har erfarenhet av att undervisa utomlands, bland annat i Japan, Frankrike, USA och Gambia. Emil är studierektor för samtliga lärarutbildningens kurser i engelska, med speciellt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Uppdrag

Emil är studierektor generellt vad gäller lärarutbildningskurser, inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen, vid Institutionen för språk, och har också hand om samordning av utlandsstudier för studerande inom ämnet engelska.

Sedan 2024 är han en av två samverkansansvariga för relationerna mellan Linnéuniversitetets ämneslärarutbildning och regionernas övningsskolor. 

Han arbetar också med ledarskapsutveckling och kompetensutveckling inom svensk skolverksamhet.

På uppdrag av Skolverket arbetade Emil under 2009 med att leda arbetet med att skriva de nya kursplanerna i språk för grundskola och gymnasium som gäller från och med 2011.

Emil har inom verksamheten mångårig erfarenhet av att samordna internationella möjligheter för studerande och personal, på såväl praktisk som strategisk nivå. Bland annat har han tillsammans med kollegor arbetat fram metoder att arbeta med kvalitet i utlandsstudier och utlandspraktik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))