Emilie Magnusson

Universitetsadjunkt
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård med en magisterexamen inom omvårdnad. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom den psykiatriska vården, företrädesvis inom psykiatrisk heldygnsvård och rättspsykiatrisk vård. Nu arbetar jag halvtid som adjunkt och undervisar på sjuksköterskeprogrammet samt halvtid som doktorand. Mina intresseområden är psykisk ohälsa och psykiatrisk vård.

Undervisning

Jag är kursansvarig i en introduktionskurs till vårdvetenskap. Men mitt intresseområde är psykiatrisk vård och jag föreläser både på grundnivå för sjuksköterskestudenter samt på avanceradnivå för specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Jag är också delaktig i olika handledningsutbildningar för yrkesverksamma sjuksköterskor.

Forskning

Jag är sedan 2019 doktorand vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Min forskning fokuserar på hur tvångsvårdade kvinnor upplever sin vård. I min forskning lyfter jag upp olika perspektiv som patient, personal och närstående och deras upplevelse av tvångsvård. Min forskning syftar till att öka kunskap kring tvångsvårdade kvinnor och deras livssituation.

Jag deltar i nätverket delaktighet i psykiatrisk tvångsvård (DIPS) i sydöstra Sverige där kliniskt verksamma enheter och akademin samverkar för att utveckla former för att stödja delaktighet i psykiatrisk tvångsvård. Jag ingår även i forskargruppen social-, kommunal-, allmän- och rättspsykiatrisk vård (SKARP).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)