Emma Bergström

Emma Bergström

Universitetsadjunkt
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är adjunkt och doktorand på Institutionen för Psykologi. Min tidigare arbetslivserfarenhet har jag som legitimerad psykolog då jag framförallt arbetade med föräldrar samt små och stora barn. 

 

Undervisning

I huvudsak så föreläser jag inom psykologprogrammet.

Jag är kursansvarig för fördjupningskurserna inom utvecklingspsykologi samt psykologstudenternas första utredningskurs. När psykologstudenterna genomför sin VFU-termin har jag förmånen att följa en grupp studenter. Övriga moment som jag föreläser inom: pedagogisk psykologi och samspelsträning. Jag har även kursansvar för Spädbarnspsykologi, en fristående kurs.

Jag arbetar för att utveckla komplexa examinationer i mina kurser. Jag tillämpar Problembaserad Inlärning, rollspel och OSCE (objective structured clinical examination). 

Forskning

I min avhandling tittar jag på hur en specifik form av högläsning, kallat Dialogläsning, påverkar olika aspekter hos det lilla barnet och hos föräldrarna. Jag är nyfiken på om denna kommunikativa och aktiva läsmetod påverkar barnet, föräldern och samspelet mellan dem. Jag använder mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)