Emma Burman

Emma Burman

Innovationsrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Emma Burman (f.d. Hermansson) heter jag och arbetar som innovationsrådgivare. Jag och mina kollegor som är en del av GIO ger rådgivning och stöd vid nyttiggörande av forskningsresultat och vid kommersialisering av idéer.

Jag är också VD för universitetets holdingbolag Linnaeus University Development AB och ddotterbolagen Linnaeus Competence AB och Linnaeus Venture AB.