Jag arbetar som kontaktperson mot förvaltningen med arbetsuppgifter inom hela personalområdet.