Emma Ebintra

Emma Ebintra

Koordinator för lika villkor
Universitetsledningens kansli
37015B, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som koordinator för lika villkor och samordnare för jämställdhetsintegrering arbetar jag med Linnéuniversitetets strategiska lika villkor och jämställdhetsarbete. Jag stöttar både ledning och övriga verksamheten i att jämställdhetsintegreras och det aktiva arbetet att kartlägga, analysera och åtgärda möjliga risker för diskriminering och trakasserier.

Jag är huvudförfattare till universitetets planer för jämställdhet och genomför olika typer av utredningar som berör jämställdhet och lika villkor. 

Jag har studerat mänskliga rättigheter på avancerad nivå i Lund, med fokus på kvinnors rättigheter och sociala normer. Jag har även studerat genusvetenskap på avancerad nivå (Intersectionality and change) i Linköping, fokus på sexuellt våld och trafficking från ett dekolonialt perspektiv i Peru.

Förtroendeuppdrag 

Medlem i Skogsstyrelsens expertgrupp för en jämställd skogssektor

Publikationer 

Rapport: Sexuella trakasserier och övergrepp på Linnéuniversitetet 

Konferenser 

"The game changer: Institutionalization of equality and diversity in Swedish universities" at Swedish conference for gender research 2019