Jag arbetar som central studievägledare med 50% fokus på internationella studenter och min arbetsplats är först och främst i Växjö.

Till mig är du välkommen när du behöver någon att prata med inför dina studie- och karriärval.

Har du detaljerade frågor om specifika utbildningar? Då kan du vända dig direkt till studievägledare vid våra fakulteter

Bokade samtal via Zoom, Skype, telefon eller på plats enligt överenskommelse. 

Träffas säkrast på telefon mellan 08:30 - 09:30:

Direktnummer: +46(0)470 - 70 82 80

I work as a study counsellor with focus on international students and I am situated mainly in Växjö.

Feel free to contact me regarding general questions, thoughts and counselling about your studies and career.