Emma Tornborg tillhör LNU-centret IMS (Intermedial Studies) och forskar kring ord/bild-relationer i lyrik ur ett kognitivt perspektiv. För närvarande undervisar hon i intermedialitet och barnlitteratur. Till våren påbörjar hon en postdok-anställning vid IMS.

Film: Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras egentligen innehållet i en bok när man gör film av den? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid nån typ av förändring. Detta kallas transmediations, eller transmediering.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))