Profilbild

Emme-Li Vingare

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767883
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

2014-2016 ingick jag i ett forskningsprojekt om livsvillkor och vård- och omsorgssystem riktade till personer med degenerativa sjukdomar och deras anhöriga. Projektet "leva med demens, vård och vårdsystem" finansierades av Kampradstiftelsen och var ett samarbete mellan medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Linnéuniversitetet. Nio kommuner deltog i projektet.

Med projektet som bas formades mitt avhandlingsarbete som kommit att fokusera på refamiliseringen av omsorgen i Sverige idag. Jag vill förstå konsekvenser av det system som styr dagens omsorg och särskilt intresse har jag för institutionella aspekter av välfärden på lokalplanet. I avhandlingen gör jag även jämförelser med Australien. 

Andra intresseområden inom socialt arbete är psykotraumatologi och traumainformerat socialt arbete. Vidare har jag intresse av psykisk ohälsa och då särskilt samhällets insatser för personer med psykisk ohälsa. Inom detta område har jag tidigare bland annat skrivit ett par FoU-rapporter.   

Undervisning

Undervisar på socionomprogrammet (termin 2,4 och 7), samt i en fristående kurs i internationellt socialt arbete. Jag har undervisat/undervisar på bl.a. följande teman:

 • Psykologi (anknytningsteori och krisreaktioner)
 • Trauma informed social work
 • Social work in Sweden and Australia
 • att åldras med funktionshinder
 • Interventioner i socialt arbete på olika nivåer
 • Interventioner för äldre personer
 • Interventioner för personer med funktionedsättning
 • Brukarperspektiv
 • Evidensbaserad praktik

Forskning

Ingår i forskningsmiljön REIS (Research on Elderly and people with disabilites in social sciences)

Uppdrag

 • 2015-2018 Doktorandrepresentant i handledarkollegiet (SA)
 • 2018-pågående Doktorandrepresentant i forskningskollegiet (FSV)    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)