Emme-Li Vingare

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Sedan drygt 20 år tillbaka har jag verkat inom socialt arbete. Yrkesbakgrunden är socionom med vidareutbildning inom psykoterapi och klinisk vetenskap. Jag har arbetat med frågor som ligger i angränsande område till psykisk ohälsa från flera perspektiv, både på individ- och samhällsnivå. 

Intresseområden inom socialt arbete är psykotraumatologi och traumainformerat socialt arbete, men också internationella frågor. Geriatriskt socialt arbete och anhörigas perspektiv utgjorde fokus i min doktorsavhandling och tillsammans med funktionshinderområdet är det ett område som forskningsmässigt ingår i mina intressen.

Undervisning

Undervisning har legat inom ett brett område, bland annat:

  • forsknings- och professionsetik
  • kristeori och trauma
  • praktikteori
  • socialpolitik
  • interventioner i socialt arbete

Forskning

Ingår i forskningsmiljön Socialt Arbete. Även knuten till forskargrupperna GAVIS och SODA. 

Uppdrag

  • 2020-pågående internationaliseringssamordnare SA
  • 2018-pågående Etikkomittén Sydost
  • 2018-2019 Doktorandrepresentant i forskningskollegiet (FSV)
  • 2015-2018 Doktorandrepresentant i handledarkollegiet (SA)    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)