Profilbild

Emme-Li Vingare

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767883
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

I november 2019 disputerade jag med en avhandling om paradoxer i välfärden - när anhöriga blir lösningen på demensomsorgens utmaningar. Avhandlingen tog sin utgångspunkt i i ett projekt som genomfördes 2014-2016. Projektet "Leva med demens, vård och vårdsystem" finansierades av Kampradstiftelsen och var ett samarbete mellan medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Linnéuniversitetet. Nio kommuner deltog i projektet.

Andra intresseområden inom socialt arbete är psykotraumatologi och traumainformerat socialt arbete. Vidare har jag intresse av psykisk ohälsa och då särskilt samhällets insatser för personer med psykisk ohälsa. Inom detta område har jag tidigare bland annat skrivit ett par FoU-rapporter.   

Undervisning

Kursansvar under våren 2020:

  • 1SA232 Welfare State and Social Policy in Sweden
  • 1SA212 International Social Work

Undervisar i övrigt i bland annat: forsknings- och professionsetik, praktikteori, Internationellt socialt arbete och interventioner i socialt arbete. 

Forskning

Ingår i forskningsmiljön Socialt Arbete

Uppdrag

  • 2018-pågående Etikkomittén Sydost
  • 2018-2019 Doktorandrepresentant i forskningskollegiet (FSV)
  • 2015-2018 Doktorandrepresentant i handledarkollegiet (SA)    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)