Erica Larsson

Erica Larsson

Universitetsadjunkt, kriminologi
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Har en kandidatexamen i kriminologi och en magisterexamen i fred- och utvecklingsstudier. Arbetar som adjunkt inom kriminologi och polisiärt arbete. Tidigare arbetat som civil utredare på polismyndigheten med bland annat brott i nära relation. Skrev min magisteruppsats om hur kommuner arbetar med radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Undervisning

Undervisar i krimniologi, brott i nära relation, hat-och demokratibrott samt våldsbejakande extremism på polisutbildningen samt polisens uppdragsubildningar. Har uppdrag som handledare på kurser gällande självständigarbete samt brottsförebyggande samverkan och metoder. Medverkar vid övningar för polisstudenter. Undervisar även i kurserna i  kriminologi som ges vid Linnéuniversitetet, främst metod men är även seminarieledare.  

Forskning

Stödjer olika projekt på centrum för polisforskning, bland annat ett projekt om hur polisiär närvaro på mindre orter påverkar trygghet och/eller otrygghet.