Erik Erlanson

Erik Erlanson

Lektor, biträdande
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Erik Erlanson biträdande lektor i litteraturvetenskap med intermedial inriktning. Han disputerade 2017 vid Lunds universitet med en avhandling om efterkrigstidens poesi i Danmark, Frankrike och USA och har arbetat vid Linnéuniversitetet sedan 2018. Han är också verksam som översättare från franska och sitter i redaktionen för tidskriften Subaltern

Forskning

För närvarande arbetar Erlanson med det VR-finansierade projektet "Välfärdsstatens litterära paradigm", som behandlar förhållandet mellan litteratur och politik i 1900-talets svenska välfärdsstat. Till hans forskningsintressen hör också den moderna konstens och litteraturens historiografi och medieekologi. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))