Erik Erlanson

Erik Erlanson

Lektor, biträdande
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är biträdande lektor i litteraturvetenskap med intermedial inriktning. Jag är ocså verksam som översättare från franska och sitter i redaktionen för bokserien Subaltern på förlaget H:ström.

Undervisning

Jag undervisar och handleder studenter på alla nivåer i litteraturvetenskap.

Forskning

Jag forskar om litteraturens funktion och villkor i 1900-talets föränderliga medielandskap. De frågor jag ställer utgår från ett grundläggande intresse för hur litteraturen aktiverar språkets möjligheter och begränsningar i relation till miljö, medialitet och liv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))