Profilbild

Erik Gustavsson

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708875
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Doktorand i pedagogik med ett brett intresse för utbildningsfilosofiska och utbildningspolitiska frågor. Skriver en avhandling om skolvalsfrågans pedagogiska dimension som undersöker om, och i så fall hur, det är möjligt att rättviseteoretiskt argumentera för att skolval och fristående skolor är förenligt med idén att det obligatoriska skolväsendet ska främja barns förmåga att leva rika liv. Teoretisk inspiration i avhandlingsarbetet hämtas bland annat från Harry Brighouse, John Dewey, Nancy Fraser, Amy Gutmann, Martha Nussbaum, John Rawls och Amartya Sen.

Undervisning

Undervisar på lärarprogrammet, främst i kurser i läroplansteori och didaktik. Handleder även examensarbeten. 

Uppdrag

Ingår i redaktionen för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige.