Erik Gustavsson

Erik Gustavsson

Doktorand
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktorand i pedagogik med ett brett intresse för utbildningsfilosofiska och utbildningspolitiska frågor. Skriver en avhandling om skolvalsfrågans pedagogiska dimension som utforskar om, och i så fall hur, det är möjligt att rättviseteoretiskt argumentera för att skolval och fristående skolor är förenligt med idén att det obligatoriska skolväsendet ska främja barns förmåga att leva ett rikt liv. Några viktiga teoretiska inspirationskällor är Harry Brighouse, John Dewey, Nancy Fraser, Amy Gutmann, Martha Nussbaum, John Rawls och Amartya Sen. 

Undervisning

Undervisar på lärarutbildningen, främst i kurser i läroplansteori och didaktik.