Erik Rosell

Erik Rosell

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Min forskning är inriktad mot sociala och samhälleliga aspekter av entreprenörskap. Det inbegriper utvecklingsprocesser som studeras utifrån en samverkansaspekt, pedagogiska aspekter på entreprenörskap som tema på olika nivåer inom utbildningssystemet, entreprenörskap och genus, entreprenörskap inom det civila samhällets föreningsliv och entreprenörskap på landsbygden. Jag har även ett intresse för interaktiva metoder inom entreprenörskapsforskning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))