Erik Wångmar

Erik Wångmar

Docent
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

FD och docent i historia. Undervisar främst i politik och förvaltning på professionsutbildningar såsom socionomutbildningen, lärarutbildningen och polisutbildningen. Ägnar sig åt kommunhistoria, politisk historia, personhistoria, brottshistoria och historiografi.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))