Erik Weijmar

Erik Weijmar

Forskningssekreterare Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som forskningssekreterare och utbildningsadministratör på Fakulteten för samhällsvetenskap arbetar jag främst med:
* Forskarutbildningsfrågor på individ nivå såsom disputationer och licentiatseminarium, uppföljning av individuella studieplaner, registrering av aktivitet, kurspoäng och byten av handledare/examinator i ämnena socialt arbete och statsvetenskap
* Forskarutbildningsfrågor på övergripande nivå såsom handläggning av kursbeskrivningar i ämnena socialt arbete och statsvetenskap
* Forskningssekreterare i ämneskollegierna socialt arbete och statsvetenskap
* Prefektstöd för institutionen för statsvetenskap