Jag tillhör Redovisningssektionen där mitt främsta ansvarsområde är ekonom för Lokal- och Service.

Delvis föräldraledig under våren 2024.