Erika Lundby

Erika Lundby

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
ABW Plan 6, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Jag arbetar som Samverkansrådgivare på Externa relationer. Jag är särskilt inriktad mot studentsamverkan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)