Erika Lundby

Erika Lundby

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Jag arbetar som Samverkansrådgivare på Externa relationer. Jag är särskilt inriktad mot studentsamverkan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)