Under senare år har unga barns situation som konsumenter uppmärksammats allt mer. Barn har fått mer ekonomiska resurser att röra sig med och utbudet av produkter har ökat samtidigt som barn är föremål för en mängd reklamkampanjer. Min forskning berör därför barns relationer i förhållande till ekonomiska resurser och konsumtion. Vidare intresserar jag mig för frågor som rör tiggeri, fattigdom, barndom och modernt familjeliv. Följ gärna min forskning på Facebook! https://www.facebook.com/BarnSomKonsumenter Eller besök min hemsida för aktuella föredrag, medverkan i media etc! www.ErikaLundby.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)