Erika Olofsson

Erika Olofsson

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är prefekt samt universitetslektor i skogsskötsel vid institutionen för skog och träteknik. Är även adjungerad forskare på Skogforsk.

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och utveckling av distansutbildning, särskilt fokus blir på frågor som rör utveckling av professionsinriktade teknikutbildningar på distans. Jag är ansvarig för och undervisar i flera distanskurser vid institutionen för skog och träteknik. Jag är en av två programansvariga för Linnéuniversitetets och Sveriges lantbruksuniversitets gemensamma masterprogram Skogsbruk med många mål.

Forskning

Bedrivit forskning kring hantering av risken för stormskador i sydsvenskt skogsbruk. Har studerat hur ett förändrat klimat påverkar skogen och skogsbruket samt arbetat med frågor om skogsskötsel och virkesproduktion i ungskogar. Min forskning har fokus på sydsvenskt skogsbruk och privatskogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Arbetar nu som Linnéuniversitetets projektledare för forskningsprogrammet Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). Har nyligen avslutat en pilotstudie om intressekonflikter i skogsbruket som nu fortsätter i ett projekt om privata skogsägares klimatanpassningar och insatser för naturvård.

Uppdrag

  • Prefekt institutionen för skog och träteknik.
  • Styrgruppen för Kunskapsmiljö Grön hållbar utveckling.
  • Programansvarig masterprogrammet Skogsbruk med många mål.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt veten­skapligt)