Erika Olofsson

Erika Olofsson

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor vid institutionen för skog och träteknik och arbetar huvudsakligen med utbildning och forskning inom skog. Är även adjungerad forskare på Skogforsk.

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och utveckling av distansutbildning, särskilt fokus blir på frågor som rör utveckling av professionsinriktade teknikutbildningar på distans. Jag har nyligen medverkat i ett projekt som handlar om att integrera entreprenörskap i ingenjörsutbildningen för skog och träteknik. Jag är ansvarig för och undervisar i flera distanskurser vid institutionen. Kurser som jag har varit/är mycket involverad i är bl.a. GIS i skogsbruket, Skoglig planering, Metodkurs skog och träteknik, Skogsteknik, Hållbart familjeskogsbruk, Handledd utbildningspraktik och examensarbeten på olika nivåer.

Forskning

Disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ämnet skogshushållning med en avhandling om hantering av risken för stormskador i sydsvenskt skogsbruk. Har studerat hur ett förändrat klimat påverkar skogen och skogsbruket samt arbetat med frågor om skogsskötsel och virkesproduktion i ungskogar. Min forskning har fokus på sydsvenskt skogsbruk och är jag är särskilt intresserad av privatskogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Arbetar nu som Linnéuniversitetets projektledare för forskningsprogrammet Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige (FRAS). Arbetar också i projektet Skog- och träcentrum syd samt med en pilotstudie om intressekonflikter i skogsbruket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))