Erika Olofsson

Erika Olofsson

DOCENT, prefekt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är prefekt och docent i skogsskötsel vid institutionen för skog och träteknik. 

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och utveckling av distansutbildning, särskilt fokus blir på frågor som rör utveckling av professionsinriktade teknikutbildningar på distans. Jag är ansvarig för och undervisar i flera distanskurser vid institutionen för skog och träteknik. Jag är programansvarig för masterprogrammet Skogsbruk för grön hållbar utveckling.

Forskning

Bedrivit forskning kring hantering av risken för stormskador i sydsvenskt skogsbruk. Har studerat hur ett förändrat klimat påverkar skogen och skogsbruket samt arbetat med frågor om skogsföryngring, skogsskötsel och virkesproduktion i ungskogar. Forskningen har fokus på sydsvenskt skogsbruk och privatskogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Är Linnéuniversitetets projektledare för forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige FRAS II. Inom området småskaligt skogsbruk studeras bland annat intressekonflikter i skogsbruket, privata skogsägares värderingar, mål, praktik, klimatanpassningar och kunskapsbyggande. 

Uppdrag

  • Prefekt institutionen för skog och träteknik
  • Styrgruppen för Kunskapsmiljö Grön hållbar utveckling
  • Programansvarig masterprogrammet Skogsbruk för grön hållbar utveckling

Samverkan

  • Ledamot i skogssektorns jämställdhetsråd
  • Ledamot i IUFRO working group Boreal forest silviculture and management

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))