Esther Friedman

Esther Friedman

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23090, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Forskning och undervisning om reparativ rättvisa, konflikthantering, medling, brottsoffer vetenskap, kriminologi, interkulturell kommunikation, internationellt socialt arbete och socialt arbete med ursprungsbefolkning.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)