Eva Binder

Eva Binder

Biträdande Lektor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Skyddet av vår miljö och hållbarhet är utmaningar vi måste ta itu med och som ingenjör inom byggsektorn finns det en enorm möjlighet att bidra positivt eftersom ungefär 40 % av växthusgaserna kommer från byggsektorn. Detta motiverar mig att utveckla resurseffektiva samverkanskonstruktioner och bidra till en hållbar framtid genom att dela, koppla ihop, få och förmedla kunskap. Som biträdande lektor har jag stort fokus på forskning, som kommer att kompletteras med undervisning här på Linnéuniversitetet.

Undervisning

Min undervisning är inriktad på materialet betong, samverkanskonstruktioner inklusive trä och hållbarhet. Kurserna som jag är involverad i är ’Betongkonstruktioner 1 och 2’, ’Energi- och klimateffektivt byggande’, ’Conceptual structural design’, ’Byggteknik 1’, samt expertkompetenskurs ’Dimensionering av korslaminerade träkonstruktioner’. Vidare omfattar mitt akademiska arbete handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Forskning

Samverkans- och hybridstrukturer ger möjligheter till resurseffektiv design och utgör huvudfokus för min forskning, som bygger på experimentell undersökning å ena sidan och modellering å andra sidan. Ytterligare kunskap kan erhållas om enkla tester kombineras med nya modeller för utvärderingsmetoder. Denna forskningsstrategi har visat sig vara framgångsrik under mina forskningsaktiviteter vid Linnéuniversitetet och University of Technology i Wien. Att sikta på ökad livslängd och hållbar design ökar intresset för långtidseffekter hos byggmaterial och konstruktioner. Här på institutionen för Byggteknik vid Linnéuniversitetet utökas och förstärks kontinuerligt kunskapen när det gäller tidsberoende material- och strukturbeteende samt experimentell design.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)