Eva Eriksson

Eva H Eriksson

Utbildningsledare
Fakultetskansliet för ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
+46470708098
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Utbildningsledare vid Ekonomihögskolan och föredragande i Utbildningskommittén (UK), adjungerad Kvalitetsutskottet samt intern miljörevisor vid LNU.

Jag är bidrar till ackrediteringsprocessen (AACSB), programgenomlysningar samt andra kvalitetsuppföljningar. Därutöver externa och interna remisser, nya rutiner och policies, men inga studentärenden.

Jag kommer närmast från Danmarks Tekniska Universitet (assoc. prof.) och har min bakgrund inom naturvetenskapen. Jag disputerade inom miljökemi 2003, och var programansvarig för kandidatdelen av ett civilingenjörsprogram i miljöteknik 2010-16.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))