Eva Eriksson

Eva Eriksson

Utbildningsledare
Kansliet för lärarutbildning Nämnden för lärarutbildning
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskningsfrågor och hållbarhetsfrågor samt praktiknära forskning kopplat till Utbildning, lärande och forskning (ULF). Arbetar även med utvecklingsfrågor främst kopplade till ämneslärar- och yrkeslärarutbildningen samt KPU.

Jag har min bakgrund inom naturvetenskapen (MSc kemi). Jag disputerade inom miljöteknik, inr. miljökemi 2003, och var programansvarig för kandidatdelen av ett civilingenjörsprogram i miljöteknik 2010-16 vid Danmarks Tekniska Universitet (assoc. prof.).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))