Eva Hermansson

Eva Hermansson

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
+46480446472
ABW:22102, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Placeringsort: Kalmar, hus Radix, Universitetskajen

Jag arbetar mot ämnena arkeologi, drama, filosofi, geografi, kulturgeografi, kulturmiljövetenskap och kultursociologi och hanterar bland annat frågor kring registrering, betygsrapportering, intyg, schema, tentamen och kursplaner.