Jag tillhör sektion Media och arbetar med Medicinska e-biblioteket.
Jag ger sökhjälp, gör sökuppdrag, undervisar i databasssökning, och referenshanteringsprogrammet EndNote, samt ansvarar för inköp till kliniker och avdelningar.