Profilbild

Eva Kjellander Hellqvist

Universitetslektor, Prefekt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
+46470708090
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Mitt huvudsakliga intresse är populärmusik och allt som hör till. Min avhandling Jag och mitt fanskap: vad musik kan göra för människor, handlar om vuxna fans och deras fanskap med avseeende på identitet, socialisation, legitimitet och meningsskapande. Ett annat tema som intresserar mig är högstatus och lågstatus inom just populärmusik. Vilka artister ses som högstatus och vilka ses som lågstatus och vem bestämmer?

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))