Eva Kjellander Hellqvist

Eva Kjellander Hellqvist

Universitetslektor, Prefekt
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt huvudsakliga intresse är populärmusik och allt som hör till. Min avhandling Jag och mitt fanskap: vad musik kan göra för människor, handlar om vuxna fans och deras fanskap med avseeende på identitet, socialisation, legitimitet och meningsskapande. 

Undervisning

Jag undervisar om populärmusik och framför allt sådant som är kopplat till musiksociologi och musikpsykologi. Jag tycker också det är väldigt spännande att handleda studenter, oavsett nivå, och vara delaktig i deras projekt. 

Forskning

Min forskning rör sig runt fanskap på olika sätt, men också om kultur och lärande. Den gemensamma nämnaren är populärmusik och dess sociologiska aspekter. En tematik som intresserar mig är högstatus och lågstatus inom just populärmusik. Vilka artister ses som högstatus och vilka ses som lågstatus och vem bestämmer? 

Jag är även intresserad av hur människor använder sig av musik på olika sätt, allt ifrån hur en fotbollssupporter sjunger lagets lov till hur musik kan användas som ett husapotek där olika låtar hjälper den enskilde individen att hantera olika situationer. 

Uppdrag

Jag är prefekt på institutionen för musik och bild sedan januari 2019.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))