Eva Klope

Eva Klope

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24102, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning och har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på gymnasieskolans hantverksprogram. Mina forskningsintressen berör identitetsskapande, genus, yrken och yrkeskunnande. I avhandlingsarbetet som är en etnografisk studie intresserar jag mig för hur elever på hantverksprogrammet förhandlar och iscensätter identiteter i relation till frisöryrket och frisörutbildningen med särskilt fokus på femininet. Jag tillhör forskningsmiljön PEPP (Forskning om pedagogiska professioner och praktiker), för vilken jag också är koordinator.

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)