Eva Klope

Eva Klope

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning och har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på gymnasieskolans hantverksprogram. Mina forskningsintressen berör identitetsskapande, genus, yrken och yrkeskunnande. I avhandlingsarbetet som är en etnografisk studie intresserar jag mig för hur elever på hantverksprogrammet förhandlar och iscensätter identiteter i relation till frisöryrket och frisörutbildningen med särskilt fokus på femininet. Jag tillhör forskningsmiljön PEPP (Forskning om pedagogiska professioner och praktiker). 

Lyssna på min forskning

  • Poddagogen (Skolportens podd)
  • Museimagasinet (Kalmar länsmuseums pod)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)