Handläggare universitetsledningens kansli

Uppdrag

Administrerar och samordnar kvalitetsutvärderingar enligt Treklöverns (LNU, Karlstads universitet och Mittuniversitetet) modell för systematisk utvärdering av kvaliteten på våra lärosätens utbildningar. Är handläggarstöd i ledningsgruppen och ingår i beredningsgruppen som även stödjer utvärderingsansvariga och bedömargrupper i deras arbete.

Jag ingår även i arbetsgrupper som bl.a. hanterar kursklassificering, huvudområden och arbeten med LNUs mallar.