Eva Särnholm

Eva Särnholm

Utvecklingsledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utvecklingsledare på Fakulteten för samhällsvetenskap med frågor som rör skolutveckling, skolledarskap och undervisning.

En av mina arbetsuppgifter är att stödja arbetet i Centrum för skolutveckling (LNU). Centrat ansvarar för att genomföra samverkansuppdrag inom utbildning och forskning som riktar sig till skolväsendet.

Vidare arbetar jag med professionsutvecklande handledning och med uppdrag från Skolverket som t.ex. Nyanländas lärande.

Jag ansvarar också för en utbildning som syftar till att främja rekrytering av skolledare och för personer som har eller kommer att ha andra ledaruppdrag inom förskola och skola.

Min bakgrund är att jag har lärarexamen och har genomgått rektorsutbildning samt avlagt magisterexamen inom området undervisning och lärande. Jag har arbetat med utbildning av rektorer och förskolechefer inom ramen för Rektorsutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Jag har fem års internationell erfarenhet av att arbeta som skolledare och därtill lång erfarenhet av att arbeta som arbetslagsledare och lärare i grundskola, gymnasium och universitet. Utöver arbetet på Linnéuniversitetet har jag parallellt, under ett par år, varit anställd som expert på Kvalitetsutvecklingsenheten på Skolverket.