Eva-Lena Lindster Norberg

Eva-Lena Lindster Norberg

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik. Mitt arbete består främst av undervisning och handledning på rektorsprogrammet,rekryteringsutbildning för blivande rektorer och andra kurser inom pedagogiskt ledarskap. Vidare arbetar jag även inom Samverkan för bästa skola.

Jag disputerade 2016 vid Umeå universitet med fokus på entreprenörskap i gymnasieskolan. Jag är legitimerad ämneslärare i samhällskunskap, ekonomiska ämnen och pedagogik och arbetat många som som gymnasielärare. Jag har också arbetat några år som undervisningsråd på Skolverket med fokus på forskningsfrågor.

Jag är har även arbetat som rektor och är utbildad rektor.