Evalill Nilsson

Evalill Nilsson

UNIVERSITETSLEKTOR och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi43161, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan 2020 universitetslektor inom hälsoinformatik vid Institutionen för medicin och optometri, och dessutom verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, som är en del av Institutionen för medicin och optometri och finns både i Kalmar och Växjö. Jag koordinerar Linnéuniversitetets satsning på e-hälsa, vilken utgår från Kunskapsmiljö Hållbar hälsa. I botten har jag en läkarexamen från Linköpings universitetet och en magisterexamen i hälsoinformatik från Linnéuniversitetet. Jag är disputerad vid Linköpings universitet inom området patientrapporterade mått inom vården och har arbetat i många år med patientrapporterade mått inom Sveriges nationella kvalitetsregister.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen E-hälsa - en introduktion samt föreläser på och/eller är examinator för flera av våra kurser i e-hälsa. Dessutom handleder jag examensarbeten på våra master- och magisterprogram i e-hälsa. Jag undervisar också om e-hälsa på flera vårdprofessionsutbildningar, inklusive på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Därutöver undervisar jag om patientrapporterade mått, psykometri och kvalitetsregister.

Forskning

Mina forskningsintressen rör dels patientrapporterade mått och vårddataregister inom vården (särskilt kvalitetsregister), dels digitala vårdmöten. Jag ingår i forskargruppen HOMe, The Health Outcome Measurements research group, och koordinerar e-hälsagruppen inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications, DISA. Inom DISA eHealth startar vi 2022 en satsning på vårddataregisterbaserad forskning tillsammans med Region Kalmar Län.

Uppdrag

Verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
Styrgruppsledamot Kunskapsmiljö Digitala transformationer
Koordinator för DISA eHealth (Improved data to and from patients)
Styrgruppsledamot iInstitute
Institutionssamordnare för hållbar utveckling och lika villkor
Styrgruppsledamot EUniWell Hälsa
Ordförande för Expertgruppen för Nationella kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Styrgruppsledamot för Svenska forskarnätverket för digital vård

Jag har också genom åren haft ett flertal utrednings/konsultuppdrag åt myndigheter och regioner (landsting).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)