Evalill Nilsson

Evalill Nilsson

UNIVERSITETSLEKTOR och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi43161, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent inom hälsoinformatik vid Institutionen för medicin och optometri, och dessutom verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, som är en del av Institutionen för medicin och optometri och finns både i Kalmar och Växjö. Jag är också vetenskaplig koordinator för Linnéuniversitetets storsatsning på e-hälsa tillsammans med Region Kalmar län, "Samverkan e-hälsa". I botten har jag en läkarexamen från Linköpings universitetet och en magisterexamen i hälsoinformatik från Linnéuniversitetet. Jag är disputerad vid Linköpings universitet inom området patientrapporterade mått inom vården och har arbetat i många år med patientrapporterade mått inom Sveriges nationella kvalitetsregister. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen E-hälsa - en introduktion samt föreläser på och/eller är examinator för flera av våra kurser i e-hälsa. Dessutom handleder jag examensarbeten på våra master- och magisterprogram i e-hälsa. Jag undervisar också om e-hälsa på flera vårdprofessionsutbildningar, inklusive på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Därutöver undervisar jag om patientrapporterade mått, psykometri och kvalitetsregister, bland annat vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet, Stockholm.

Forskning

Mina forskningsintressen rör dels patientrapporterade mått och vårddataregister inom vården (särskilt kvalitetsregister), dels digitala vårdmöten. Jag ingår i forskargruppen HOMe, The Health Outcome Measurements research group, vid Linnéuniversitetet, deltar i det oberoende forskningsnätverket för digital vård (som har nätverksbidrag från Forte) och har också en affiliering vid LIME, Karolinska Institutet, Stockholm. https://medarbetare.ki.se/people/evalill-nilsson

Uppdrag

Verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
Ersättare i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för hälso- och livsvetenskaperna
Styrgruppsledamot Kunskapsmiljö Digitala transformationer
Ledamot i Rådet för hållbarhet

Jag har också genom åren haft ett flertal utrednings/konsultuppdrag åt myndigheter, SKR och enskilda regioner (landsting).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)