Evalill Nilsson

Evalill Nilsson

UNIVERSITETSLEKTOR och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi 43155, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)