Evalill Nilsson

Evalill Nilsson

Docent
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent inom hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet, som är en del av Institutionen för medicin och optometri. I botten har jag en läkarexamen från Linköpings universitetet och en magisterexamen i hälsoinformatik från Linnéuniversitetet. Jag är disputerad vid Linköpings universitet inom området patientrapporterade mått inom vården och har arbetat i många år med patientrapporterade mått inom Sveriges nationella kvalitetsregister. 

Undervisning

Jag undervisar om grundläggande hälsoinformatik och e-hälsa på Master- och Magisterprogrammen i e-hälsa.

Dessutom undervisar jag om e-hälsa på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, om patientrapporterade mått på Masterprogrammet i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet i Stockholm, samt driver tillsammans med Karolinska sjukhuset, Region Kalmar län och Svenska Läkaresällskapet en kurs i Klinisk informatik för ST-läkare.

Forskning

Jag har två spår i min forskning, dels forskar jag om värdet i att använda patientrapporterade data inom hälso- och sjukvården för att fatta bättre beslut, dels forskar jag om hur digitala vård bäst kan utformas för att bidra till god vård (effektiv, säker, tillgänglig, kunskapsbaserad, individanpassad och jämlik vård).

Uppdrag

  • Verksamhetsledare för eHälsoinstitutet 
  • Vetenskaplig koordinator för Samverkan e-hälsa, Linnéuniversitetets och Region Kalmar läns gemensamma 10-åriga storsatsning på e-hälsa
  • Styrgruppsledamot Kunskapsmiljö Digitala transformationer
  • Ersättare i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för hälso- och livsvetenskaperna
  • Ordförande för Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI)

Jag har också genom åren haft ett flertal utrednings/konsultuppdrag åt myndigheter, SKR och enskilda regioner (landsting), och anlitas ofta som gästföreläsare.

Under 2024 deltar jag i ett FORSS-finansierat utvecklingsprojekt avseende användning av patientrapporterade mått vid egenmonitorering för högt blodtryck, och har därför en tillfällig deltidsanställning vid Region Kalmar län.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)