Evalill Nilsson

Evalill Nilsson

Docent
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Vi43161, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor och docent inom hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet, som är en del av Institutionen för medicin och optometri. I botten har jag en läkarexamen från Linköpings universitetet och en magisterexamen i hälsoinformatik från Linnéuniversitetet. Jag är disputerad vid Linköpings universitet inom området patientrapporterade mått inom vården och har arbetat i många år med patientrapporterade mått inom Sveriges nationella kvalitetsregister. 

Uppdrag

  • Verksamhetsledare för eHälsoinstitutet 
  • Vetenskaplig koordinator för Samverkan e-hälsa, Linnéuniversitetets och Region Kalmar läns gemensamma 10-åriga storsatsning på e-hälsa
  • Work package lead för work package 3 (Skills and training) samt ledamot i Operational Management Team (OMT) inom vår European Digital Innovation Hub Health Data Sweden (HDS)
  • Ersättare i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för hälso- och livsvetenskaperna
  • Styrgruppsledamot Kunskapsmiljö Digitala transformationer
  • Ledamot i Rådet för hållbarhet

Jag har också genom åren haft ett flertal utrednings/konsultuppdrag åt myndigheter, SKR och enskilda regioner (landsting), samt varit verksamhetsledare för eHälsoinstitutet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)