Evelina Möllenborg

Evelina Möllenborg

Universitetslektor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor på Institutionen för Statsvetenskap. Jag är också legitimerad gymnasielärare i  samhällskunskap, pedagogik och psykologi. 

Undervisning

Jag undervisar främst blivande samhällskunskapslärare inom ramen för ämneslärarutbildningen samt blivande grundlärare. Jag undervisar även i statsvetenskap och i samhällsvetenskapliga metoder. Mina huvudområden är samhällskunskap, samhällskunskapsdidaktik, didaktik, läroplansteori och pedagogik. 

 

Forskning

Min doktorsavhandling Diskurser och dilemman i gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning lades fram vid en disputation den 15 september 2023 och handlar om gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning och om medborgarideal och demokratiundervisning inom ämnet samhällskunskap. I avhandlingen intervjuas elever, lärare och rektorer på nio gymnasieskolor.  Jag är särskilt intresserad av elevers erfarenheter av samhällskunskapsundervisning och elevperspektiv på skola och demokrati. 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)