Evelina Möllenborg

Evelina Möllenborg

Universitetslektor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor i statsvenskap på Institutionen för Statsvetenskap. Jag är också legitimerad gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, pedagogik och psykologi. 

Undervisning

Jag undervisar främst blivande samhällskunskapslärare inom ramen för ämneslärarutbildningen samt blivande grundlärare i samhällskunskap och samhällskunskapsdidaktik. Jag undervisar även i statsvetenskap och i samhällsvetenskapliga metoder samt handleder kandidatuppsatser. Mina huvudområden är samhällskunskap och samhällskunskapsdidaktik, läroplansteori och didaktik.  

 

Forskning

Min doktorsavhandling Diskurser och dilemman i gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning lades fram vid en disputation den 15 september 2023. Avhandlingen utgår från ett läroplansteoretiskt och diskursanalytiskt perspektiv och handlar om gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning ur elevers, lärares och rektorers perspektiv, samt om medborgarideal i ämnet samhällskunskap. En övergripande fråga är vad som räknas som viktiga kunskaper i samhällskunskapsämnet och vilken sorts demokratiska medborgare som skolan kan bidra till. Jag är särskilt intresserad av elevers erfarenheter av samhällskunskapsundervisning och elevperspektiv på skola och demokrati. 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2023/skillnader-i-undervisningen-i-samhallskunskap-kan-leda-till-ett-a-lag-och-ett-b-lag/

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)