Jag arbetar som ekonom för universitetsbiblioteket (UB) och universitetsdirektören (UD) vilket innebär att jag bland annat arbetar med budget och ekomisk uppföljning för dessa. Jag har även en samordnande roll för förvaltningens avdelningars ekonomer.