Ewa Andersson

Ewa Andersson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Uppdrag

Ordförande Etikkommittén Sydost

Ingår i Editorial Advisory Board för tidskriften Nordic Nursing Research

Revisorssuppleant, Svensk Sjuksköterskeförening

 

 

Tidigare uppdrag 

Ledamot i Etikkommittén Sydost, 2020-2023

Internationell samordnare, Institutionen för hälsa, BTH, 2020-2021

Ingått i referensgruppen för utredningen U 2017:08, Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård, 2017-2018

Ingått i arbetsgruppen som arbetat fram Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgiven av Svensk Sjuksköterskeförening, 2017

Studierektor vid Institutionen för hälsa, BTH, 2015-2019

Styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening, 2015-2019

 

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)