Ewa Bergh Nestlog

Ewa Bergh Nestlog

docent
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708024
+46725941163
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ewa Bergh Nestlog är filosofie doktor och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning. I sin forskning studerar hon skriftpraktiker och texter skrivna av elever med svenska som första- eller andraspråk i grundskolans årskurs 1-6.Det teoretiska ramverket utgörs av systemisk-funktionell lingvistik, dialogism och kritisk diskursanalys.

Bergh Nestlog är sedan tidigare ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon har tidigare arbetat som lärare i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, lärarutbildningen och som undervisningsråd vid Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling på Skolverket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))